Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026992, adrese Rīgas iela 11A, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes vajadzībām 2013.gadā". Iepirkuma identifikācijas Nr. LPP 2013/1

Nolikums

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000026992, Rīgas iela 11A,
Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pieņēmusi lēmumu iepirkumā "Malkas
piegāde Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes vajadzībām 2013.gadam".
Identifikācijas Nr. LPP 2013/1.

Saņemto piedāvājumu skaits 6.

Lejasciema pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumu ar SIA "GM Mežs", reģistrācijas
Nr.40003789427, par summu LVL 9750,- (bez PVN) un SIA "AGS AUTO", reģistrācijas
Nr.44103082660, par summu LVL 9750,- (bez PVN).