Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvuzraudzība sociālās aprūpes centra izveidošanai". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/03.

Instrukcija
Tehniskais projekts

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvuzraudzība sociālās aprūpes centra izveidošanai". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/03.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi atzīt par uzvarētāju Vilhelmu Pužuli ar līgumcenu bez PVN Ls 1865,00.

Lēmums