Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000011817, „Pagastnams”, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam  „Malkas piegāde Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes vajadzībām 2013.gadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. GNGPP /5056/  2013/1

Nolikums

Paziņojums par pieņemto lēmumu


Sēdes protokols Nr.2 no 31.01.2013.
Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvalde , reģ. Nr. 90000011817, „Pagastnams", Galgauska, Gulbenes nov. pieņēmusi lēmumu iepirkumā "Malkas piegāde Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes vajadzībām 2013.gadā". , Identifikācijas nr. GNGPP/ 5056/ 2013 / 1.
Saņemto piedāvājumu skaits 12.
Galgauskas pagasta pārvalde pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar SIA „Silmalas", reģ. Nr. 43201016174, adrese: „Silmalas", Lejasciema pag. Gulbenes nov. LV-4412, par summu LVL 10764,- bez PVN, ar PVN 13024,44.