Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025821, Parka ielā 10, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Cietā kurināmā apkures katla piegāde Stradu pagasta Stāķu katlu mājai".

Iepirkuma identifikācijas Nr. SR -2012/6.

Instrukcija

Pielikumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000025821, Parka ielā 10, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Cietā kurināmā apkures katla piegāde Stradu pagasta Stāķu katlu mājai". Iepirkuma identifikācijas Nr.SR -2012/6.

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes Iepirkumu komisija nolēmusi pārtraukt iepirkumu, jo konstatētas neprecizitātes iepirkuma dokumentos, nepieciešamas būtiskas izmaiņas.