Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025821, Parka ielā 10, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Jauna traktora un aprīkojuma piegāde Stradu pagasta komunālajai saimniecībai".

Iepirkuma identifikācijas Nr. SR -2012/7.

Instrukcija

Pielikumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025821, Parka ielā 10, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Jauna traktora un aprīkojuma piegāde Stradu pagasta komunālajai saimniecībai". Iepirkuma identifikācijas Nr. SR - 2012/7.

Gulbenes novada Stradu pagasta  Iepirkumu komisija nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „M.T.Z.-SERVISS", reģ. Nr. 40003182758, ar līgumcenu Ls 12285.12 bez pievienotās vērtības nodokļa.