Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvalde, reģ.nr.90000026013, "Akācijas", Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam "Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada Lizuma vidusskolai 2013.gadā".
Iepirkuma identifikācijas nr. GNLPP 2012/1
Instrukcija

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026013, „Akācijas”, Lizuma pag., Gulbenes nov., 11.12.2012. pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada Lizuma vidusskolai 2013.gadā” , ident.nr. GNLPP2012/1.

Saņemto piedāvājumu skaits - 13.

Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumu ar:

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr.

Iepirkuma priekšmets

Piedāvātā līgumcena LVL

(bez PVN)

SIA „GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE”

Reģ.nr.40003113629

Gaļa un gaļas izstrādājumi

3959.20

SIA „KABULETI FRUIT”

Reģ.nr.40003959814

Dārzeņi ,saknes

271.50

SIA „KABULETI FRUIT”

Reģ.nr.40003959814

Svaigi augļi

451.10

SIA „INGMAN SALDĒJUMS’

Reģ.nr.LV50003625111

Saldētas ogas, sēnes, dārzeņi;

gaļas izstrādājumi un zivis

1005.40

AS ”Rankas piens”

Reģ.nr.4403001356            

Piena produkti

1102.60

SIA „Balvu maizīte”

Reģ.nr.42403031716

Maize un maizes izstrādājumi

1287.60

SIA „Sanitex Baltic Distribution”

Reģ.nr.LV40003166842

Pārējie pārtikas produkti

2771.06