Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Rēzeknes ielas rekonstrukcijas autoruzraudzība". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2012/44/ERAF.

Instrukcija

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Rēzeknes ielas rekonstrukcijas autoruzraudzība". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2012/44/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2012.gada 6.novembrī nolēmusi pārtraukt iepirkumu.

Lēmums