Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvuzraudzības darbi Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Gulbenes pilsētas centrālās daļas infrastruktūras sakārtošana" ietvaros". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2012/47/ERAF.

Instrukcija

Pielikumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvuzraudzības darbi Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Gulbenes pilsētas centrālās daļas infrastruktūras sakārtošana" ietvaros". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2012/47/ERAF.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Jurēvičs un partneri", ar līgumcenu bez PVN Ls 8100,00.

Lēmums