Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Lizuma vidusskolas fasāžu un jumta renovācija".

Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2012/50.

Iepirkuma dokumentācija - lizums.zip

Jautājumi un atbildes- Jautajumi_atbildes

 

Balkons.pdf

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem
Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401,
izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Lizuma vidusskolas fasāžu un jumta
renovācija", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2012/50, nolikumā.

Grozījuma dokumenti:

Nolikums ar grozījumiem

Grozījumi nolikumā

 

Jautājums

Atbilde

Izgatavojot logus un durvis D-1, tehniskajā projektā ir norāde uz koka pakešu logiem, krāsas tonis-tumši brūns /fasādes krāsu toņi/ - vai logiem no iekšpuses ir paredzēts tāds pats tonis?

Logi un durvis ir paredzētas tumši brūnas no abām pusēm.

Vai uzstādot logus, saskaņā ar tehnisko projektu, pasūtītājs ir paredzējis iekšējo koka palodžu izgatavošanu un uzstādīšanu, ja tas ir paredzēts, tad kādā tonī un kādi ir palodžu izmēri.

Uzstādāmajiem logiem ir jāuzliek iekšējās palodzes un jāveic ailu sānmalu apdare. Palodžu biezums – 40mm. Materiāls – līmēts koks, krāsots loga rāmja krāsā.

Palodžu izmēri:

L-1 1440x150x50

L-2 1560x200x50

L-5 1050x150x50

L-7 1340x450x50*

L-3; L-4 un L-6 bez palodzes, paredzot aiļu apdari.

*izmēri doti milimetros (Loga numurs; garums x platums x biezums)

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Lizuma vidusskolas fasāžu un jumta renovācija". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND -2012/50.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2013.gada 11.janvārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA "Ošukalns celtniecība", reģ. Nr. 45403012642, Bebru iela 104A, Jēkabpils, LV-5201, ar līgumcenu bez PVN Ls 153 682,60 (viens simts piecdesmit trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit divi lati 60 santīmi).