Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Vieglās automašīnas noma Gulbenes novada domes vajadzībām". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2012/43.

Nolikums

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Vieglās automašīnas noma Gulbenes novada domes vajadzībām". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2012/43.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Favorit Rent", reģ. Nr. 40103531291, ar līgumcenu Ls 6360,00 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Lēmums