Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Elektroinstalācijas renovācija Krišjāņa Valdemāra pamatskolā, Gulbenes novada Beļavas pagastā". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2012/46.

Nolikums

Pielikumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401,
pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Elektroinstalācijas renovācija Krišjāņa Valdemāra
pamatskolā, Gulbenes novada Beļavas pagastā". Iepirkuma identifikācijas Nr.
GND-2012/46.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi slēgt līgumu ar SIA „RCI Gulbene",
reģ. Nr. 44603001695, par kopējo summu Ls 13830,08 bez pievienotās vērtības nodokļa.

lem_46_1.pdf