Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvuzraudzība Miera ielas rekonstrukcijai Gulbenē ".

Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2012/37/ERAF.

Instrukcija

3_CD-1-Caurtekas-1

3_CD-1-Caurtekas-2

4_CD-2_3-VPP-1

4_CD-2_3-VPP-2

CD-1-1

CD_2_2_GARENPROFILS

CD_3_1_GRIEZUMI

CD_3_2_NORB_CAURT_

CD_4_1_AP

CD_5_2_DOP

GP2

GP3

GP

TP1,TP2

TP3

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvuzraudzība Miera ielas rekonstrukcijai Gulbenē ". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2012/37/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2012.gada 3.decembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „CEĻU KOMFORTS", reģ. Nr. 44103040845, ar līgumcenu Ls 5450,00 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Lēmums