Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada pārbūvējamo ceļu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/57.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.11.2014. plkst.10.00.

Instrukcija_2014_57.doc

proj.uzd-Dravenieki-Lapsi.pdf

proj.uzd-Galgauska-Zemites-Lielkali.pdf

proj.uzd-Kruzites - Springi.pdf

Proj.uzd-Medni - daukstes.pdf

proj.uzd-Mengele-sosejaP27.pdf

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401,
pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes novada pārbūvējamo ceļu būvprojektu izstrāde un
autoruzraudzība", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/57.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 10.novembrī nolēmusi:

1. atzīt iepirkuma 1.daļā „Meņģele – šoseja P27 ceļa posma pārbūves būvprojekta
izstrāde un autoruzraudzība, Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā" par uzvarētāju SIA
„Projekts EAE", reģ. Nr. 44103073494, ar līgumcenu bez PVN EUR 1767,00;

2. atzīt iepirkuma 2.daļā „Krūzītes – Spriņģi ceļa pārbūves būvprojekta izstrāde
un autoruzraudzība, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā" par uzvarētāju SIA „Projekts
EAE", reģ. Nr. 44103073494, ar līgumcenu bez PVN EUR 5137,00;

3. atzīt iepirkuma 3.daļā „Medņi - Daukstes ceļa pārbūves būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība, Daukstu pagastā, Gulbenes novadā" par uzvarētāju SIA „Projekts
EAE", reģ. Nr. 44103073494, ar līgumcenu bez PVN EUR 2754,00;

4. atzīt iepirkuma 4.daļā „Dravenieki – Lapši ceļa pārbūves būvprojekta izstrāde
un autoruzraudzība, Līgo pagastā, Gulbenes novadā" par uzvarētāju SIA „Projekts
EAE", reģ. Nr. 44103073494, ar līgumcenu bez PVN EUR 4215,00;

5. atzīt iepirkuma 5.daļā „Galgauska – Zemītes – Lielkaļi ceļa posma pārbūves
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Galgauskas pagastā, Gulbenes novadā" par
uzvarētāju SIA „Projekts EAE", reģ. Nr. 44103073494, ar līgumcenu bez PVN EUR
3382,00.

Lēmums

Līgumi

Ligums_Projekts_EAE_1.pdf

Ligums_Projekts_EAE_2.pdf

Ligums_Projekts_EAE_3.pdf

Ligums_Projekts_EAE_4.pdf

Ligums_Projekts_EAE_5.pdf