Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Sadzīves kanalizācijas tīkla izbūve Brīvības ielā", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/23.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.06.2015. plkst.10.00.

Instrukcija.doc

pielikumi.zip

Buvprojekts.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Sadzīves kanalizācijas tīkla izbūve Brīvības ielā", identifikācijas Nr. GND-2015/23.
Gulbenes novada domes Iepirkuma komisija 2015.gada 27.jūnijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „BT Būve", reģ. Nr. 44103067286, ar līgumcenu EUR 31602,20 bez PVN.

Lēmums

lig_BT_Buve.pdf