Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Mobilo arhīva plauktu iegāde un uzstādīšana Gulbenes novada domes vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/22.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.06.2015. plkst.10.00.

Arhiva_plaukti_instrukcija.doc

3.1.pielikums-rasējums.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Mobilo arhīva plauktu iegāde un uzstādīšana Gulbenes novada domes vajadzībām", identifikācijas Nr. GND-2015/22.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 17.jūnijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „R.A.S.A un Ko", reģ. Nr. 40003115278, ar līgumcenu EUR 6555,13 bez PVN.

Lēmums

Līgums