Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, reģistrācijas numurs 90000017472, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Horizontālo apzīmējumu uzklāšana Gulbenes pilsētas ielās 2015.gadā", iepirkuma identifikācijas Nr.GNGPP-2015/6.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2015.gada 15.jūnija plkst.11.00.

Nolikums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Horizontālo apzīmējumu uzklāšana Gulbenes pilsētas ielās 2015.gadā", iepirkuma identifikācijas numurs – GNGPP-2015/6.

Saņemto piedāvājumu skaits – 2.

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes iepirkumu komisija 2015.gada 16.jūnijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Labers", reģistrācijas numurs 40103316303, juridiskā adrese: „Zīverti", Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa: brauktuves apzīmējumu (horizontālie apzīmējumi) krāsošana ar roku darba rīkiem – EUR 7,99 (septiņi euro 99 centi) par vienu m2; brauktuves apzīmējumu (horizontālie apzīmējumi) mehanizēta atjaunošana ar krāsu – EUR 5,99 (pieci euro 99 centi) par vienu m2.

Lēmums

Līgums