Drukāt

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026047, adrese „Pagastmāja”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Jauna pilnpiedziņas raidera un tam atbilstoša pļaušanas bloka piegāde Druvienas pagasta pārvaldes vajadzībām". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNDPP- 2015/2.

Nolikums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026047, „Pagastmāja", Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Jauna pilnpiedziņas raidera un tam atbilstoša pļaušanas bloka piegāde Druvienas pagasta pārvaldes vajadzībām "

Iepirkuma identifikācijas Nr. GNDPP-2015/2

Saņemto piedāvājumu skaits - 5.

Druvienas pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumu ar SIA „LAUBE”, reģ. Nr. 44103058777, adrese: „Stāķi 15”-1, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV 4417, par kopējo līgumcenu EUR 4256,20 (bez PVN).

Lēmums

Līgums