Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Topogrāfiskā uzmērīšana un plānu izgatavošana Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr.GND-2015/21. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.06.2015. plkst.10.00.

Instrukcija

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Topogrāfiskā uzmērīšana un plānu izgatavošana Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/21.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 3.jūnijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „ĢEODĒZISTS", reģ. Nr. 41203006878, ar līgumcenu EUR 2665,00 bez PVN.

Lēmums

Līgums