Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvuzraudzība sociālā aprūpes centra „Siltais" izveidošanai", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/9.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.03.2014. plkst.10.00.

Instrukcija

Tehniskā dokumentācija

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvuzraudzība sociālā aprūpes centra „Siltais" izveidošanai", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/9.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 26.martā nolēmusi pārtraukt iepirkumu.

Lēmums