Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada ceļu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/12.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.04.2015. plkst.10.00.

Instrukcija

PU_Krimi_Alsupes.pdf

PU_Mulcupes_Grimnauzi.pdf

PU_Priednieki_Abolini.pdf

PU_Silalauzas_Kalnini.pdf

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401 pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes novada ceļu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/12.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 20.aprīlī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Projekts EAE", reģ. Nr. 44103073494, ar līgumcenu EUR 12740,00 bez PVN.

Lemums_2015_12.pdf

Ligums_ProjektsEAE.pdf