Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Sporta inventāra piegāde", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/42.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.07.2014. plkst.10.00.

Instrukcija

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Sporta inventāra piegāde", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/42.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 15.jūlijā nolēmusi pārtraukt iepirkumu.