Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Microsoft programmatūras licenču noma 3 gadiem Gulbenes novada izglītības iestāžu vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/49.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.08.2014. plkst.10.00.

Instrukcija

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Microsoft programmatūras licenču noma 3 gadiem Gulbenes novada izglītības iestāžu vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/49.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 11.augustā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „DPA", reģ. Nr. 40003351675, ar līgumcenu bez PVN EUR 10057,50.

Lemums_2014_49.pdf

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Microsoft programmatūras licenču noma 3 gadiem Gulbenes novada izglītības iestāžu vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/49.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 18.decembrī nolēmusi pārtraukt iepirkumu.