Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Starptautisku apmācību norises vietas, ēdināšanas un naktsmītnes pakalpojuma nodrošināšana", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/4.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.02.2014. plkst.10.00.

Instrukcija

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Starptautisku apmācību norises vietas, ēdināšanas un naktsmītnes pakalpojuma nodrošināšana", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/4.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 3.februārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Atpūtas parks Lācītes", reģ. Nr. 44103090117, ar līgumcenu bez PVN EUR 10880,00.

Lēmums

Līgums