Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Līgo pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000011802, Krasta iela 12, Līgo, Līgo pag., Gulbenes nov., LV-4421, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes vajadzībām". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNLPP -2015/1.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.01.2015. plkst.11.00.

Nolikums

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Līgo pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000011802, Krasta iela 12, Līgo, Līgo pag., Gulbenes nov., LV-4421, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Malkas piegāde Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes vajadzībām". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNLPP -2015/1.

Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2015.gada 2.februārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA "SV Kalnameži", reģ. nr. 45403029009, ar līgumcenu bez PVN EUR 6947,50.