Paziņojums par iepirkumu

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Baložu ielas pārbūveiGulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Baložu ielas pārbūvei", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/61.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.12.2014. plkst.10.00.

Instrukcija

 

Balozu_iela_Projektesanas_uzdevums.docx

TPbalozu.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Baložu ielas pārbūvei", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/61.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 22.decembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Vertex projekti", reģ. Nr. 40003842450, ar līgumcenu bez PVN EUR 5700,00.

Lemums_2014_61.pdf

Ligums_Vertex.pdf