Paziņojums par iepirkumu
Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026920, Avotu iela 2, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4409, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada K.Valdemāra pamatskolai un K.Valdemāra pamatskolas pirmsskolas grupām". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNBPP/ 2014/2
Nolikums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026920, Avotu iela 2, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4409, pieņēmusi lēmumu iepirkumā

“Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada K.Valdemāra pamatskolai un   K.Valdemāra pamatskolas pirmsskolas grupām 2015.gadā.”

Iepirkuma identifikācijas nr.GNBPP-2014/2.

Saņemto piedāvājumu skaits 10(desmit).

Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvalde iepirkuma komisija nolēmusi piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

           1)SIA”Balvu maizīte”, Reģ Nr. 42403031716, juridiskā adrese: juridiskā adrese: Liepu iela 3, Balvi, Balvu novads, LV-4501,

1.daļā- “Maize un maizes izstrādājumi”, līgumscena par summu bez PVN ir ERU 1082,70.

2)SIA “LaFruta”,Reģ.nr.40103313379, juridiskā adrese: A.Deglava 104-12, Rīga, LV-1082,

2.daļā-“Olas”, līgumcena par summu bez PVN ir EUR 110,00 un

6.daļā- “Dārzeņi”, līgumcena par summu bez PVN ir 659,67.

            3)SIA “Žabo”, Reģ.Nr.41503017194, juridiskā adrese: c.Papušina, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV-5449,

3.daļā-“Svaiga gaļa, svaigas gaļas produkti”, līgumcena par summu bez PVN ir EUR 3411,05.

4)A/S”Tukuma piens”, Reģ.Nr.40003294211, Reģ.Nr.40003294211, juridiskā adrese: Jelgavas iela 7, Tukums, Tukuma novads, LV-3101,

4.daļā -“Piens un piena produkti”, līgumscena par summu bez PVN ir ERU 3025,25.

             5) Kabuleti Fruit”, Reģ.Nr.40003959814 juridiskā adrese: Lubānas iela 82, Rīga, LV- 1073,

5.daļā-“Kartupeļi”, līgumcena par summu bez PVN ir 492,90.        

            6)SIA „Lietas MD”, Reģ.Nr.40003592976, juridiskā adrese: Ainažu iela 20, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160,

7.daļā-“Augļi, ogas”, līgumscena par summu bez PVN ir EUR 1193,04.