Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumi 2015.gadam", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/59.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.11.2014. plkst.10.00.

Instrukcija

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumi 2015.gadam", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/59.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 22.novembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „ZZ Dats", reģ. Nr. 40003278467, ar līgumcenu bez PVN EUR 5194,90.

Lēmums

Ligums_ZZDats.pdf