Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Kancelejas preču piegāde". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/19.

Instrukcija

Tehniska_finansu_piedavajuma_forma.xls

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Kancelejas preču piegāde". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/19.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „VIDZEMES PAPĪRS" ar līgumcenu bez PVN Ls 3392,73.

Lēmums