Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025821, Parka ielā 10, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu pamatskolas, Stāķu sporta nama vajadzībām".

Iepirkuma identifikācijas Nr. SR 2014/4.

Nolikums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025821, Parka ielā ielā 10, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu pamatskolas, Stāķu sporta nama vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. SR 2014/4.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 4.novembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA "MK ENERGY", reģ. Nr. 42103060557, ar līgumcenu bez PVN EUR 22 560.00

Lēmums