Drukāt

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Papilddarbi būvdarbiem projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Beļavas pagasta Beļavas ciemā" ietvaros", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/54/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.10.2014. plkst.10.00.

Instrukcija

Pielikumi

Tehniskais projekts

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Papilddarbi būvdarbiem projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Beļavas pagasta Beļavas ciemā" ietvaros", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/54/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 20.oktobrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA "Siltumkomforts", reģ. Nr. 40003797725, ar līgumcenu bez PVN EUR 49789,86.

Lēmums

Ligums_Siltumkomforts.pdf