Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025821, Parka ielā 10, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vajadzībām”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. SR 2014/3.

Nolikums

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025821, Parka ielā ielā 10, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Malkas piegāde Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. SR 2014/3.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 17.septembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA "Silmalas", reģ. Nr. 43201016174, ar līgumcenu bez PVN EUR 26 000.00.

Lēmums