Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000017434, Dārza ielā 10, c. Stari, Daukstu pagastā, Gulbenes novadā, LV-4417, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Lietotas automašīnas piegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldei". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNDPP -2014/5.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.08.2014. plkst.11.00.

Instrukcija

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000017434, Dārza ielā 10, c. Stari, Daukstu pagastā, Gulbenes novadā, LV-4417, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Lietotas automašīnas piegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldei", iepirkuma identifikācijas Nr. GNDPP -2014/5.

Daukstu pagasta pārvalde nolēmusi atzīt par uzvarētāju IK “Gints Seglins”, reģ. Nr. ATU65339412, ar līgumcenu bez PVN EUR 7900,00.

Lēmums

Līgums