Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Divu jaunu, rūpnieciski ražotu M1 kategorijas elektromobiļu piegāde Gulbenes novada domei", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/48/KPFI.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.08.2014. plkst.10.00.

Nolikums

Pielikumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Divu jaunu, rūpnieciski ražotu M1 kategorijas elektromobiļu piegāde Gulbenes novada domei", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/48/KPFI.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 4.septembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Moller Auto Latvia”, reģ. Nr. 40003055104, ar līgumcenu bez PVN EUR 45899,18.