Gulbenes novada dome veic tirgus izpēti GND/2017/TI/32 „Būvdarbi Stāķu dīķa labiekārtošanai projekta ietvaros".

Tirgus izpētes priekšmets ir būvdarbi Stāķu dīķa labiekārtošanai projekta ietvaros saskaņā ar Anitas Vaskas izstrādāto būvprojektu “Stāķu dīķa teritorijas labiekārtošana” un būvdarbu apjomiem, kas norādīti pielikumā.

CPV kods: 45247270-3 (ūdenskrātuvju būvdarbi).

Būvdarbu izpilde tiks līdzfinansēta ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības atklātā projektu konkursa “Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam” rīcības “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, apakšprogrammas “Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”, projekta “Stāķu dīķa labiekārtošana”, Nr. 16-07-AL05-A019.2202-000003, atbalstu.

Piedāvājumus iesūtīt līdz 21.03.17, papildu informācijai: 26353089.

Pielikums

Būvprojekts

Būvatļauja

log1709