Gulbenes novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par izglītojošu pasākumu nodrošināšanu veselības veicināšanas jautājumos - Veselīgs uzturs (semināri, meistarklases, nodarbības Gulbenes novada iedzīvotājiem) 2017. gadā ESF projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā" Nr. 9.2.4.2/16/I/004 ietvaros.
Pieteikumus (finanšu piedāvājuma veidlapu un tehniskajā specifikācijā norādītos dokumentus) lūdzam iesūtīt līdz 31.03.2017. plkst.10.00, sūtot elektroniski uz .

Kontaktpersona:
Elīna Strode
Gulbenes novada dome, projektu vadītāja
tel. 64474920

 

tehniksa_specifikacija_uzturs.docx

uzturs_finansu_piedavajums.docx

Attēls