Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt cenu piedāvājumu topogrāfiskajai uzmērīšanai un plānu izgatavošanai objektam "Šķieneri", Stradu pagasts, Gulbenes novads.

Iepirkuma identifikācijas numurs : GND/2017/TI/87

Skatīt vairāk...