Drukāt

Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2017/TI/156

Nosaukums: Biroja mīksto mēbeļu iegāde

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada dome,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

 Iepirkuma priekšmets

2 mīkstie biroja krēsli un dīvāns

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

1 mēnesis

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novada domes Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov,

kad. Nr. 5001 0010111 001

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

transporta izdevumi, darbaspēka izmaksas (preču iekraušana, izkraušana pasūtītāja norādītajā vietā), nodokļi un nodevas u.c. izdevumi, kas nepieciešami pilnīgai pasūtījuma izpildei

7.

Samaksas kārtība

30 dienas

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Evija Silauniece, Gulbenes novada domes Valsts un pašvaldības vienotā klientu centra vadītāja, tel. nr. 64474908, e-pasts

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums (cena, piegādes termiņš, garantijas termiņš)

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Tehniskais piedāvājums

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājumu lūdzam iesniegt līdz 2017.gada 14. decembrim (ieskaitot), nosūtot to uz e-pasta adresi vai iesniedzot personīgi Gulbenes novada domē (100.kabinetā)

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Pieprasīt informāciju no pasūtītāja, kas saistīta ar plānoto iekārtu piegādi, prasībām, darbu izpildi.

Pielikumi

Tehniska_specifikacija_mikstajam_mebelem.xlsx