Gulbenes novada dome aicina iesniegt piedāvājumus bērnu nometņu organizēšanai. Nometnes norisināsies projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā" Nr. 9.2.4.2/16/I/004 ietvaros.
Plānotais nometņu īstenošanas laiks 2017. gada jūlijs/augusts.

Tehniskā specifikācija

Programmas ar pavaddokumentiem iesniegt (iesūtīt e-pastā ) līdz 17.janvārim (ieskaitot).
Kontaktpersona: Monika Jurjāne,Gulbenes novada domes projektu vadītāja, tel. 64473229, e-pasts: .