Tirgus izpēte

ID Nr.:GND/2018/TI/26

Nosaukums: Izglītojošu pasākumu nodrošināšana veselības veicināšanas jautājumos - Veselīgs uzturs

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada dome

2.

Iepirkuma priekšmets

Semināri/ meistarklases/ nodarbības Gulbenes novada iedzīvotājiem:

1) Informatīvs seminārs par veselīgu uzturu visiem novada iedzīvotājiem;

2) Meistarklases veselīgas maltītes pagatavošanai visiem novada iedzīvotājiem;

3) Interaktīvās nodarbības par veselīgu uzturu un veselīga uztura paradumu veidošanu sociālā riska grupām, senioriem un personām ar invaliditāti.

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

1) 2018. gada 17.maijs;

2) 2018. gada 18. maijs;

3) 2018. gada decembris.

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes pilsēta

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar pasākumu nodrošināšanu.

7.

Samaksas kārtība

Par sniegtajiem pakalpojumiem, 30 dienu laikā no rēķina saņemšanas.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Monika Jurjāne

Projektu vadītāja

64473229

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Speciālists, kas atbilst šādām prasībām:

uztura speciālists un/vai pārtikas tehnologs un/vai dietologs un/vai pavārs

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums atbilstoši veidlapai.

Speciālistu izglītības kopijas.

Apraksts un atsauksmes no citu līdzīgu pasākumu organizēšanas.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, 319. kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai sūtot elektroniski uz e-pastu: līdz 2018.gada 9.martam (ieskaitot) ar norādi Tirgus izpēte: Izglītojošu pasākumu nodrošināšana veselības veicināšanas jautājumos - Veselīgs uzturs.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

 

Pielikumi

Finansu_piedavajums_uzturs_2018.docx

Tehniksa_specifikacija_uzturs_2018.docx