Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2018/TI/33

Nosaukums: Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” automašīna

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada dome

2.

 Iepirkuma priekšmets

Automašīnas piegāde Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” vajadzībām

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

 60 dienu laikā

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Ābeļu iela 2, Gulbene, Latvija

5.

Pieejamais finansējums

9950 bez PVN

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Norādītas tehniskajā specifikācijā 

7.

Samaksas kārtība

Ar pārskaitījumu

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Valērija Olekša, Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” vadītāja, t. 26354557,

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Norādīta tehniskajā specifikācijā

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Piedāvājums

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

E – pasts , līdz 2018.gada 12.marta plkst. 16:00

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

60 dienas

 

Pielikumi

specifikacija-minivan-Gulbene.doc