Tirgus izpēte

ID Nr.: KP/2020/1

Nosaukums: Vidzemes mākslinieku izstādes “145m virs jūras līmeņa” Gulbenē atklāšanas pasākums

Vispārīgā informācija

1.

Iestāde

Gulbenes novada Kultūras pārvalde

2.

 Iepirkuma priekšmets

Telpu noma un restorāna pakalpojumi

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

2020. gada 1.maijs

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbene, ne tālāk kā līdz 500 metriem no Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja

5.

Pieejamais finansējums neieskaitot PVN

Kopējais finansējums līdz   EUR 1600,- (viens tūkstotis seši simti euro 00 centi) bez PVN. Paredzamās restorāna pakalpojuma izmaksas vienai personai – 1 daļā EUR 5,- (pieci euro 00 centi) bez PVN un 2.daļā EUR 6,20 (seši euro 20 centi) bez PVN

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Telpu noma 6 stundām, gaismu noma, zāles iekārtojums (galdi, krēsli), galdauti, restorāna pakalpojumi līdz 150 cilvēkiem atklāšanas pasākuma pirmajā daļā un restorāna pakalpojumi līdz 80 māksliniekiem atklāšanas pasākuma otrajā daļā.

Restorāna pakalpojumi:

Atklāšanas pasākuma 1.daļā – kafija, tēja, ūdens, piens, citrons, cukurs, sāļās uzkodas, saldā uzkodas, augļi.

Atklāšanas pasākuma 2.daļā - salātu bārs, siera, gaļas, zivju plates, tēja, kafija, ūdens, piens, citrons, cukurs.

7.

Samaksas kārtība

Pārskaitījums, pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Pasūtītāju un Pakalpojuma sniedzēju.

8.

Tirgus izpētes veicējs (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts)

Gulbenes novada Kultūras pārvaldes vadītāja Gundega Ķikuste, , 29350597

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji (zemākā cena vai saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums)

Zemākā cena – 30% .

Piedāvājuma tuvums Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejam – 70%

10.

Pretendentu atlases kritēriji (Prasības pretendenta kvalifikācijai, profesionālās darbības veikšanai, u.t.l.)

Prasības telpu nomai - liela zāle, līdz 150 cilvēku uzņemšanai, to apsēdināšanai pie galdiem, ar skatuves iespēju uzstāties māksliniekiem, gaismas aprīkojums, vīriešu, sieviešu tualetes, halle viesu uzņemšanai, garderobe, mazāka zāle (pēc nepieciešamības) atklāšanas pasākuma otrajai daļai, iekļūšanas iespēja cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Restorāna pakalpojumi pēc saskaņotas ēdienkartes.

11.

Iesniedzamie dokumenti (dokumenti, kas jāiesniedz pretendentam, lai tas varētu kvalificēties dalībai tirgus izpētē)

Jāiesniedz piedāvājums norādot:

Telpu izmantošanas kopējās izmaksas visam pasākumam, iekļaujot telpu nomu un nepieciešamo telpu aprīkojuma izmaksas.

Viena cilvēka izmaksas restorāna pakalpojumiem uz atklāšanas pasākuma pirmo daļu;

Viena cilvēka izmaksas restorāna pakalpojumiem uz atklāšanas pasākuma otro daļu.

Piedāvātā ēdienkarte restorāna pakalpojumam atklāšanas pasākuma 1.daļai un atklāšanas pasākuma 2.daļai.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada Kultūras pārvaldē, O. Kalpaka ielā 60, 3.stāvā vai elektroniski – līdz 2020. gada 16.martam.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

Līdz 2020. gada 1.maijam (ieskaitot).

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā (piemēram, objekta apskate, nepieciešamās papildus informācijas saņemšana)

Nepieciešamo papildus informāciju var saņemt pie Gundegas Ķikustes, 29350597

15.

Pielikumā (norāda papildus pievienotos dokumentus, piemēram, tāmes, darbu uzdevumus, tehniskās specifikācijas u.c.)

 -