Tirgus izpēte

ID Nr.: KP/2020/3

Nosaukums: Skaņas iekārtu un gaismu tehnikas piedāvājums Gulbenes novadā

Vispārīgā informācija

1.

Iestāde

Gulbenes novada Kultūras pārvalde

2.

 Iepirkuma priekšmets un daļas

Skaņas iekārtu un gaismu tehnikas iegāde saskaņā ar Iepirkuma 1. un 2. daļu.

1.daļa. Pārvietojamo skaņas iekārtu iegāde struktūrvienībā Gulbenes kultūras centrs:

Amate audio N-15 aktīvā akustiskā sistēma vai ekvivalents – 2 gab.

Amate audio JK-15 skandas pārvalks vai ekvivalents – 2 gab.

The t.bone CC 75 mikrofons vai ekvivalents – 2 gab.

The t.bone Ovid System mikrofona komplekts vai ekvivalents – 1 gab.

2.daļa. Stacionāru skaņas un gaismas tehnikas iegāde struktūrvienībā Lizuma kultūras nams:

Cameo LED PAR 64 CAN TRI 3W BS (LED prožektors 18*3W) vai ekvivalents – 8 gab.

LED BAR gaismas efekts (LED BAR gaismas efekts 12*3W RGB DMX vadāms, stara diapazons 20’) vai ekvivalents – 3 gab.

Stairville PAR 64 (prožektors ar lampu 500W) vai ekvivalents – 2 gab.

EUROLITE DMX Split 4 (DMX signāla sadalītājs) vai ekvivalents – 1 gab.

Prožektoru montāžas kronšteins – 8 gab.

Montāžas vadu un materiālu komplekts – 1 gab.

Darba izmaksas (montāža, uzstādīšana, regulēšana, transports, nodokļi).

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

2020. gada 1.septembris

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes kultūras centrs, O.Kalpaka iela 60, Gulbene, LV-4401;

Lizuma kultūras centrs, Klintis, Lizums, Lizuma pagasts, LV-4425.

5.

Pieejamais finansējums neieskaitot PVN

Iepirkuma 1.daļai – 3 000 EUR bez PVN

Iepirkuma 2.daļai – 2 400 EUR bez PVN

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Skaņas un gaismas tehnikas, uzstādīšanas materiālu piegāde un montāža.

7.

Samaksas kārtība

Pārskaitījums, pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Pasūtītāju un Pakalpojuma sniedzēju.

8.

Tirgus izpētes veicējs (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts)

Gulbenes novada Kultūras pārvaldes vadītāja Gundega Ķikuste,

, 29350597

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji (zemākā cena vai saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums)

Zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji (Prasības pretendenta kvalifikācijai, profesionālās darbības veikšanai, u.t.ml.)

Informācija par pretendenta pieredzi skaņas un gaismas tehnikas pakalpojuma nodrošināšanā, piegādē un montāžā.

Laba reputācija, nav negatīvas informācijas tirgū par sniegto pakalpojumu kvalitāti.

11.

Iesniedzamie dokumenti (dokumenti, kas jāiesniedz pretendentam, lai tas varētu kvalificēties dalībai tirgus izpētē)

Jāiesniedz piedāvājums norādot:

Skaņas iekārtu, mikrofonu vienību cenas.

Gaismas tehnikas vienību cenas;

Montāžas darbu cenas stacionārajām iekārtām.

Informācija par pieredzi, atsauksmes, publiski pieejamie informācijas avoti par sniegtajiem pakalpojumiem.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada Kultūras pārvaldē, O. Kalpaka ielā 60, 3.stāvā vai elektroniski – līdz 2020. gada 31.martam.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

Līdz 2020. gada 1.septembris (ieskaitot).

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā (piemēram, objekta apskate, nepieciešamās papildus informācijas saņemšana)

Nepieciešamo papildus informāciju var saņemt: Gundega Ķikuste, 29350597

15.

Pielikumā (norāda papildus pievienotos dokumentus, piemēram, tāmes, darbu uzdevumus, tehniskās specifikācijas u.c.)

-