Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2020/TI/59

Nosaukums: Gulšņu iepirkšana projekta vajadzībām

Vispārīgā informācija

Projekts “Greenways Riga-Pskov” LV-RU-006
Projektu līdzfinansē Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

 Iepirkuma priekšmets

Gulšņu iepirkšana projekta vajadzībām

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

1 mēnesis

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

1500 EUR bez PVN

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Skaits: 46 gb.

Gulšņi izmērā: 275x 22x18 cm (+/- 2 cm)

Impregnēts/ar antiseptiķi piesūcināts gulsnis

Izmaksās jāiekļauj gulšņu nogādāšana līdz glabāšanas vietai Litenes pagasts, Jaunlitenes iela 3, kā arī izkraušanas izmaksas.

7.

Samaksas kārtība

20 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

8.

Tirgus izpētes veicējs (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts)

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu nodaļa, tālr.: 64474913, e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

-

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi 221.kab. vai elektroniski uz e-pastu: līdz 2020.gada 10.augustam pulksten 13.00 ar norādi – Gulšņu iepirkšana projekta vajadzībām.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no iesniegšanas dienas.

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Saņemt atbildes uz interesējošiem, tirgus izpēti saistītiem jautājumiem;

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Finanšu piedāvājuma veidlapa.

 gulsnupiemers