Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Druvienas muižas pils torņa atjaunošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/17/ELFLA.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.03.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_17.doc

pielik17.zip

druviena-buvproj.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Druvienas muižas pils torņa atjaunošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/17/ELFLA.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 20.martā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Wood constractions”, reģ. Nr. 40003701466, ar līgumcenu bez PVN 18932,04 EUR.

Lemums_2017_17.pdf

Ligums_SIA_Wood_Constractions.pdf