Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Rankas pagasta pārvaldes dīķa tīrīšanas darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/18.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.03.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_18.doc

Pielikumi, attēli

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Rankas pagasta pārvaldes dīķa tīrīšanas darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/18.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 28.martā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Ambergold”, reģ. Nr. 44103058866, ar līgumcenu bez PVN 12352,26 EUR.

Lemums_2017_18.pdf

Ligums_SIA_Ambergold.pdf