Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvuzraudzība Gulbenes 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/22.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.04.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_22.doc

Būvprojekts_2vdsk_sporta_laukums.zip

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvuzraudzība Gulbenes 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/22.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 25.aprīlī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Sistēmeksperts”, reģ. Nr. 44103048105, ar līgumcenu bez PVN 5490,00 EUR.

Lemums_2017_22.pdf

Ligums_SIA_Sistemeksperts.pdf