Drukāt

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Kancelejas preču iegāde Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/20.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.04.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_20.doc

pielikums_2_tehniskais_finansu_piedavajums.xls

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Kancelejas preču iegāde Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/20. Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 27.aprīlī nolēmusi izbeigt iepirkumu bez rezultāta, jo iepirkumā iesniegtie piedāvājumi ir iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši.

Lemums.pdf