Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gājēju celiņa un laukuma izbūve Jaunatnes parkā, Gulbenē”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/29.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.05.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_29.doc

29-pielikumi.zip

Paskaidrojuma_Raksts.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gājēju celiņa un laukuma izbūve Jaunatnes parkā, Gulbenē”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/29.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 22.maijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “MI - 2”, reģ. Nr. 40103460139, ar līgumcenu bez PVN 31997,47 EUR.

Lemums_2017_29.pdf

Līgums ar SIA MI