Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Apgaismojuma izbūve Alejas ielā, Rankā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/33.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.06.2017. plkst.10.00.

NOLIKUMS_2017_33.doc

1_pielikums_Darbu_apjomi.xlsx

9_pielikums_kalendarais_grafiks.xls

Projekts_Rankas_apgaismojums.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Apgaismojuma izbūve Alejas ielā, Rankā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/33.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 13.jūnijā nolēmusi izbeigt iepirkumu bez rezultāta, jo iepirkumā iesniegtais piedāvājums ir iepirkuma nolikumā noteiktajā prasībām neatbilstošs.

Lemums_2017_33.pdf