Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Sarkanās pils ēkas jumta seguma nomaiņa”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/35.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.06.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_35.doc

Apliecinajuma_karte_Sarkana_pils.pdf

9_pielikums_kalendarais_un_naudas_plusmas_grafiks.xls

1_pielikums_Darbu_apjomi.xls

Sarkana_pils.zip

 

Jautājums

Atbilde

Vai jumta segumam drīkst izmantot Ruukki Classic C (vai analogu)?

Ruukki Classic C (vai anologs) nedrīkstēs izmantot, jāpielieto Valcprofila skārds (piemēram, Ruukki 50+MAT, kods SR27-545A, biezums 0,5mm, krāsa RR21 vai ekvivalents).


...

Jautājums

Atbilde

Ieklājot valcprofila jumta segumu nav nepieciešamas jumta kores, kas ir uzrādītas būvdarbu apjomos (lokālā tāme 1-1 pozīcijas 5 un 6).

Lūdzu precizēt šos apjomus!

Kores risinājums jāparedz atbilstoši projekta AR-5 rasējumam.

Izmaksās jāparedz jumta kores uzstādīšana.

...

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Sarkanās pils ēkas jumta seguma nomaiņa”, identifikācijas Nr. GND-2017/35.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 20.jūnijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Akvilons Z”, reģistrācijas Nr. 44103043061, ar līgumcenu 89820.46 EUR bez PVN.

Lemums_GND_2017_35.pdf

Ligums_GND_2017_35.pdf